De som stemte for Datalagringsdirektivet

Med forbehold om feil i kildedata.
Dataene er også tilgjengelig som CSV: votering.csv
Fylke Representant Parti
Aust-Agder Freddy de Ruiter Ap
Aust-Agder Svein Harberg H
Vest-Agder Kari Henriksen Ap
Vest-Agder Peter Skovholt Gitmark H
Akershus Sverre Myrli Ap
Akershus Jan Tore Sanner H
Akershus Marianne Aasen Ap
Akershus Sonja Irene Sjøli H
Akershus Gunvor Eldegard Ap
Akershus Gorm Kjernli Ap
Akershus Sylvi Graham H
Akershus Are Helseth Ap
Akershus Bente Stein Mathisen H
Buskerud Martin Kolberg Ap
Buskerud Trond Helleland H
Buskerud Lise Christoffersen Ap
Buskerud Kjell Børre Hansen Ap
Buskerud Anders B. Werp H
Buskerud Laila Gustavsen Ap
Finnmark Willy Pedersen Ap
Finnmark Kåre Simensen Ap
Finnmark Ingalill Olsen Ap
Finnmark Frank Bakke Jensen H
Hedmark Anette Trettebergstuen Ap
Hedmark Thomas Breen Ap
Hedmark Tone Merete Sønsterud Ap
Hedmark Gunnar Gundersen H
Hedmark Thor Lillehovde Ap
Hordaland Hilde Magnusson Ap
Hordaland Erna Solberg H
Hordaland Dag Ole Teigen Ap
Hordaland Øyvind Halleraker H
Hordaland Magne Rommetveit Ap
Hordaland Roald Aga Haug Ap
Hordaland Jette F. Christensen Ap
Møre og Romsdal Else-May Botten Ap
Møre og Romsdal Elisabeth Røbekk Nørve H
Møre og Romsdal Eva Vinje Aurdal Ap
Møre og Romsdal Tove-Lise Torve Ap
Nordland Tor Arne Strøm Ap
Nordland Anna Ljunggren Ap
Nordland Ivar Kristiansen H
Nordland Eirik Sivertsen Ap
Nordland Lillian Hansen Ap
Oppland Torstein Rudihagen Ap
Oppland Tore Hagebakken Ap
Oppland Stine Renate Håheim Ap
Oppland Olemic Thommesen H
Oslo Marit Nybakk Ap
Oslo Per-Kristian Foss H
Oslo Jan Bøhler Ap
Oslo Ine M. Eriksen Søreide H
Oslo Marianne Marthinsen Ap
Oslo Hadia Tajik Ap
Oslo Håkon Haugli Ap
Oslo Truls Wickholm Ap
Rogaland Tore Nordtun Ap
Rogaland Bent Høie H
Rogaland Eirin Sund Ap
Rogaland Siri A. Meling H
Rogaland Laila Thorsen Ap
Rogaland Arve Kambe H
Sogn og Fjordane Ingrid Heggø Ap
Sogn og Fjordane Tor Bremer Ap
Sogn og Fjordane Bjørn Lødemel H
Telemark Terje Aasland Ap
Telemark Lene Vågslid Ap
Telemark Odin Adelsten Bohmann Ap
Troms Bendiks H. Arnesen Ap
Troms Anne Marit Bjørnflaten Ap
Troms Elisabeth Aspaker H
Troms Tove Karoline Knutsen Ap
Nord-Trøndelag Gerd Janne Kristoffersen Ap
Nord-Trøndelag Arild Stokkan-Grande Ap
Nord-Trøndelag Susanne Bratli Ap
Nord-Trøndelag Lars Myraune H
Sør-Trøndelag Gunn Karin Gjul Ap
Sør-Trøndelag Jorodd Asphjell Ap
Sør-Trøndelag Eva Kristin Hansen Ap
Sør-Trøndelag Arne L. Haugen Ap
Vestfold Dag Terje Andersen Ap
Vestfold Svein Flåtten H
Vestfold Sonja Mandt Ap
Vestfold Steinar Gullvåg Ap
Østfold Svein Roald Hansen Ap
Østfold Irene Johansen Ap
Østfold Ingjerd Schou H
Østfold Tor Erik Forsberg Ap
Østfold Wenche Olsen Ap